Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hancorp1 - Tổng công ty xây dựng Hà Nội được thành lập trên cơ sở phát triển, nâng cấp Chi nhánh Tổng công ty xây dựng Hà Nội Hancorp1.

Liên kết website