Lịch sử phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hancorp1 – Tổng công ty xây dựng Hà Nội được thành lập trên cơ sở phát triển, nâng cấp Chi nhánh Tổng công ty xây dựng Hà Nội Hancorp1 theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/03/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP về việc thông qua đề án thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hancorp1 thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP và Văn bản số 87/BXD-TCCB ngày 29/02/2016 của Bộ xây dựng về việc chấp nhận chủ trương thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hancorp1. 

Thành lập từ năm 2011, trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty đã lớn mạnh dần từ một Đội thi công xây lắp. Đến nay, Công ty đã có 02 chi nhánh và 06 Đội trực thuộc. 

Với năng lực và kinh nghiệm hoạt động thông qua thực tế quản lý, thi công xây lắp các công trình, với đội ngũ cán bộ, kỹ sư giàu kinh nghiệm trong quản lý và điều hành thi công xây lắp, công nhân kỹ thuật lành nghề, máy móc thiết bị thi công hiện đại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hancorp 1 đã và đang hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong các lĩnh vực đầu tư, tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình quốc phòng an ninh. Các công trình do Công ty đảm nhận đều đảm bảo kỹ, mỹ thuật, tiến độ thi công, chất lượng công trình thỏa mãn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Chủ đầu tư.

Đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hancorp 1 - Tổng công ty xây dựng Hà Nội đã trở thành một trong những công ty xây dựng có thương hiệu và uy tín tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình quốc phòng an ninh.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hancorp1, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực quản lý và thi công xây lắp, đầu tư máy móc thiết bị, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ thi công xây lắp mới, nhằm đáp ứng xu thế phát triển ngày càng cao của ngành xây dựng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trong quá trình hoạt động và phát triển, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hancorp1 đã tham gia thi công xây lắp nhiều công trình, dự án. Những công trình, dự án do Công ty thực hiện đã được cấp nhiều bằng khen, huy chương vàng chất lượng cao. Hơn nữa, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hancorp1 rất vinh dự được Chính phủ, Bộ xây dựng và Công đoàn ngành xây dựng tặng nhiều bằng khen và huy chương.


Liên kết website