Kinh doanh xuất, nhập khẩu

Kinh doanh xuất, nhập khẩu vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, phương tiện vận tải.

Liên kết website