Chứng chỉ ISO

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hancorp1 luôn nỗ lực để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất  đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Công ty coi an toàn và chất lượng là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Công ty tiến hành đổi mới thường xuyên, áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của ISO 9001-2015 thông qua việc tham gia của tất cả các cán bộ, công nhân viên có liên quan.

Công ty thường xuyên phổ biến cho CBCNV để mọi người luôn hiểu rằng “Chất lượng sản phẩm quyết định sự phát triển và thương hiệu của Công ty”. Tất cả CBCNV phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của chất lượng sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hancorp 1 –Tổng công ty xây dựng Hà Nội trân trọng tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng và coi đó là sự trợ giúp quý báu để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm do Công ty thực hiện.


Liên kết website